Om oss - Vacant Vårdbemanning AB

Om oss

Vacant Vårdbemanning AB är ett svenskt bemanningsföretag för vårdpersonal med huvudkontor i Stockholm. Vi levererar till sjukhus, kommuner och privata vårdgivare i hela Sverige.

Vi etablerades i Sverige 2019, och vi ingår i den norska koncernen Vacant Holdings AS som funnits i vårdbranschen i Norge sedan 2008. Företagets ledning har arbetat med bemanningslösningar till vårdbranschen sedan juli 2000.

Vacant Vårdbemanning drivs av vårdpersonal med lång erfarenhet från vårdbranschen. Detta underlättar förståelsen för kundernas behov och försäkrar att vi uppfyller de krav varje kund ställer. Det möjliggör även att vi lätt kan sålla ut och matcha den kompetens samt de personliga egenskaper som krävs vid varje bemanning eller rekrytering.

Vår pool består idag av 8000 konsulter, varav cirka 4000 är sjuksköterskor.

Många kunder upplever Vacant som en erfaren, kompetent samarbetspartner – inte bara som en leverantör av vårdpersonal!  

Målsättning:

Vår kvalitetssäkring ska säkra våra kunder – och inte minst patienterna – den allra bästa vårdtjänsten baserat på optimal matchning mellan patienternas/brukarnas behov och vikariernas kompetens.

Registrera CV